Blue Flower

Wat streven wij na?

 

De SVE wil met het hiervoor beschikbare kapitaal twee doelstellingen realiseren.

 

Allereerst wil de SVE vooral (jonge) mensen helpen bij het bekostigen van hun studie, voor zover andere mogelijkheden niet aanwezig zijn of tekort schieten.

 

Daarnaast wil de SVE historisch onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente Elburg financieel ondersteunen. Voor beide doelstellingen zijn criteria opgesteld.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het bestuur van de SVE.

 

Het bestuur voert actief beleid om de privacy van aanvragers te borgen en volgt hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt hier het privacybeleid van de stichting downloaden.