Blue Flower

Vanaf april 2024 kunt u een studiebeurs aanvragen voor het cursusjaar 2024 - 2025. Een beurs wordt alleen toegekend als de financiële middelen van de aanvrager beperkt zijn en een studiebeurs van Stichting Vicarieën Elburg nodig is om met succes een studie te beginnen of af te ronden.

 

In de statuten van de SVE wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal doelgroepen.

  1. Op de eerste plaats komen de afstammelingen van de stichters van de oorspronkelijke middeleeuwse vicarieën. Iemand die van deze stichters afstamt, moet dit wel kunnen bewijzen.

  2. Vervolgens kunnen ook inwoners van de gemeente Elburg die 16 jaar of ouder zijn, een aanvraag indienen. Wie vanwege de studie in een andere plaats moet gaan wonen, kan alleen een studiebeurs aanvragen als zijn/haar ouders/verzorgers op 1 mei van het studiejaar voorafgaande aan de aanvraag binnen de gemeentegrenzen wonen. De aanvraag kan alleen in de maand april van elk kalenderjaar worden ingediend bij het bestuur van de SVE, nadat hiertoe in de plaatselijke pers een oproep is geplaatst.